Понеділок, 20.03.2023, 15:22
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
                               

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 139/405/150 від 29.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 серпня 2000 р.
vd20000629 vn139/405/150 за N 473/4694

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
департаменту України з питань виконання покарань
N 250/1562/342 ( z0006-04 ) від 12.12.2003 )

Про порядок взаємодії органів та установ
кримінально-виконавчої системи з територіальними органами
внутрішніх справ і центрами зайнятості населення з питань
підготовки засуджених до звільнення та про надання
допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні особам, які
звільнилися з місць позбавлення волі


З метою надання особам, які звільнилися з місць позбавлення
волі, допомоги в трудовому та побутовому влаштуванні, а також
удосконалення взаємодії органів та установ кримінально-виконавчої
системи з територіальними органами внутрішніх справ і центрами
зайнятості населення у вирішенні цих питань Н А К А З У Є М О:

1. Установити такий порядок взаємодії органів та установ
кримінально-виконавчої системи з територіальними органами
внутрішніх справ і органами державної служби зайнятості з питань
підготовки засуджених до звільнення та допомоги у вирішенні
соціально-побутових питань особам, які звільняються з місць
позбавлення волі:
1.1. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення призначеного
строку покарання представником адміністрації виправно-трудової
установи (далі - установа) проводиться бесіда із засудженим для
визначення його намірів щодо місця проживання та працевлаштування
після звільнення і надання потрібної допомоги у вирішенні цих
питань. За підсумками бесіди від засудженого приймається заява
відповідного змісту за формою згідно з додатком 1, яка після
звільнення долучається до його особової справи.
1.2. Для перевірки можливості проживання засудженого після
звільнення за обраним їм місцем адміністрацією установи за 3
місяці до закінчення строку покарання надсилається
повідомлення-запит за формою згідно з додатком 2 до районного
(міського) відділу (управління) внутрішніх справ (далі - орган
внутрішніх справ) тієї місцевості, де має намір проживати
засуджений. Повідомлення-запит надсилається, як правило, до того
населеного пункту або до тієї місцевості, де засуджений проживав
до арешту (засудження) і де в нього збереглися родинні зв'язки.
1.3. У разі, якщо виникли об'єктивні обставини, що не
дозволяють засудженому виїхати до населеного пункту або
місцевості, де він проживав до засудження, адміністрацією установи
надсилається повідомлення-запит до відповідного органу внутрішніх
справ тієї місцевості, яку обрав засуджений. При цьому в
повідомленні зазначаються підстави обрання даної місцевості для
проживання.
1.4. При надходженні з установи повідомлення-запиту органом
внутрішніх справ організовується перевірка можливості проживання
засудженого за вказаною адресою. Про наслідки вирішення цього
питання орган внутрішніх справ сповіщає адміністрацію установи не
пізніше як через 20 днів з часу надходження повідомлення - запиту
(направляється відповідний талон повідомлення-запиту за формою
згідно з додатком 2).
1.5. При надходженні до установи відповіді з органу
внутрішніх справ про відсутність можливості проживання
звільнюваного за обраним ним місцем адміністрація установи
повідомляє про це засудженого і за погодженням з ним вживає
заходів щодо направлення його після звільнення до іншого місця
проживання в порядку, передбаченому пунктами 1.2-1.4.
1.6. За 20 днів до звільнення засудженого адміністрацією
установи надсилається повідомлення про звільнення за формою згідно
з додатком 3 до органу внутрішніх справ тієї місцевості, де він
має намір проживати, а копія повідомлення - до територіального
органу виконання покарань, що не пов'язані з позбавленням волі.
1.7. Відносно засуджених, які на день звільнення не досягли
вісімнадцятирічного віку, адміністрацією установи за 20 днів до
звільнення додатково направляється повідомлення за формою згідно з
додатком 4 до служби у справах неповнолітніх міської (районної)
державної адміністрації.
1.8. Відносно працездатних засуджених працездатного віку за
20 днів до звільнення адміністрацією установи надсилаються
повідомлення за формою згідно з додатком 5 до міського (районного)
центру зайнятості державної служби зайнятості тієї місцевості, де
вони мають намір проживати, для надання допомоги в їх
працевлаштуванні відповідно до статті 5 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ).
1.9. У разі звільнення засуджених від покарання достроково за
встановленими законодавством підставами повідомлення, передбачені
пунктами 1.6-1.8, надсилаються до відповідних державних органів не
пізніше трьох днів після звільнення.
1.10. Перед звільненням засудженого представник адміністрації
установи проводить з ним бесіду, під час якої додатково роз'яснює
положення Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
щодо порядку отримання допомоги в працевлаштуванні в центрах
зайнятості державної служби зайнятості , а також порядок прописки
за обраним місцем проживання, і вручає йому під розпис відповідну
пам'ятку (додаток 6). Копія пам'ятки долучається до особової
справи засудженого.
1.11. При надходженні з установи повідомлення про звільнення
засудженого органом внутрішніх справ організовується перевірка
прибуття звільненого до обраного місця проживання.
1.12. Протягом місяця після звільнення засудженого орган
внутрішніх справ інформує адміністрацію установи про його
прибуття, прописку та працевлаштування (направляється відривний
талон повідомлення про звільнення за формою згідно з додатком 3).
1.13. У разі неприбуття звільненого до обраного місця
проживання протягом 10 днів після звільнення орган внутрішніх
справ повідомляє про це адміністрацію виправно-трудової установи.
1.14. При надходженні з органу внутрішніх справ повідомлення
про неприбуття звільненого до обраного місця проживання
адміністрація установи, виходячи з анкетних даних засудженого,
направляє повідомлення згідно з додатком 7 до органів внутрішніх
справ, де можлива його поява.
1.15. Працівник територіального органу виконання покарань, що
не пов'язані з позбавленням волі, щомісячно до 25-го числа
здійснює з відповідним органом внутрішніх справ звірку кількості
отриманих повідомлень про звільнення та фактично поставлених на
облік звільнених. За результатами проведеної звірки складається
спільний акт, який подається на розгляд керівництву органу
виконання покарань, що не пов'язані з позбавленням волі, та
керівництву органу внутрішніх справ.
1.16. У разі виявлення осіб, звільнених із місць позбавлення
волі та не поставлених на облік, територіальними органами
виконання покарань, що не пов'язані з позбавленням волі, за участю
міських і районних органів внутрішніх справ та центрів зайнятості
населення вживаються термінові заходи щодо їх обліку,
документування, а також надання допомоги у трудовому і побутовому
влаштуванні.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника голови Державного департаменту України з питань
виконання покарань Пташинського О.Б., заступника голови Державного
департаменту України з питань виконання покарань Льовочкіна В.А.,
начальника Головного управління адміністративної служби міліції
МВС України Жука В.О., начальника Управління кримінальної міліції
у справах неповнолітніх МВС України Новикова О.В. та директора
Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної
політики України Іванову Н.І.
3. Уважати таким, що втратив чинність, спільний наказ МВС
України і Міністерства праці України від 10 лютого 1992 року
N 60/07, а накази МВС України від 1 квітня 1994 року N 188 та від
30 квітня 1995 року N 264 - скасувати.

Голова Державного департаменту України
з питань виконання покарань І.В.Штанько

Міністр внутрішніх справ України Ю.Ф.Кравченко

Міністр праці та соціальної
політики України І.Я.Сахань

Додаток 1
до п.1.1 наказу Державного департаменту
України з питань виконання покарань,
Міністерства внутрішніх справ України і
Міністерства праці та соціальної
політики України від 29 червня 2000 р.
N 139/405/150

Начальнику ______________________________
(найменування виправно-трудової установи)
_________________________________________
від _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
________________________________________,
дата народження засудженого (-ї)
засудженого(-ї) за ст.___________________
Кримінального кодексу України до __ років
позбавлення волі.

Кінець строку покарання ________________.

До засудження проживав (-ла) за адресою:
_________________________________________
________________________________________,
працював (-ла) __________________________
(найменування підприємства,
________________________________________.
установи, організації, посада)

Заява

Після відбування призначеного строку покарання маю намір
проживати за адресою: ____________________________________________
(адреса, вид житла)
_________________________________________________________________,
де проживають: ___________________________________________________
(ступінь спорідненості або вид взаємовідносин осіб,
__________________________________________________________________
інші підстави обрання даного місця проживання )
_________________________________________________________________,
та працевлаштуватись: ___________________________________________.
(місце роботи, рід занять)

Прошу надати допомогу у розв'язанні питань прописки за
вказаною адресою та працевлаштування після звільнення.

Проїзні документи прошу виписати до станції: ________________
__________________________________________________________________

"___"_____________ 20__ р. Підпис засудженого____________________

Заяву прийняв _______________________________________________
(посада, звання, прізвище та підпис працівника установи)

Додаток 2
до п.1.2 наказу Державного департаменту
України з питань виконання покарань,
Міністерства внутрішніх справ України і
Міністерства праці та соціальної
політики України від 29 червня 2000 р.
N 139/405/150

ШТАМП
ВИПРАВНО- Начальнику ______________________________________
ТРУДОВОЇ (найменування територіального органу
УСТАНОВИ ______________________________________
внутрішніх справ)

Повідомлення-запит

"___"___________ 20__ р. з _______________________________________
(найменування виправно-трудової установи)
звільняється ____________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення _________________________________________,
засуджений(-а) за ст. ________________ КК України до ______ років
позбавлення волі, раніше судимий(-а) ____ разів, який (яка) має
намір після звільнення проживати _________________________________
__________________________________________________________________
(адреса обраного місця проживання осіб, з якими має
__________________________________________________________________
намір проживати, та ступінь спорідненості)
та працювати (навчатись) ________________________________________.
(указати обране місце роботи або навчання)

Прошу повідомити про можливість проживання та прописки
засудженого(-ї) після звільнення за вказаною адресою.

Начальник установи _______________________________
(звання, підпис, прізвище)
__________________________________________________________________
лінія відрізу

ШТАМП ОРГАНУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ Начальнику ______________________________
(найменування виправно-трудової установи)
_________________________________________

Повідомлення

На ваш вих. N _____________ від _________________ повідомляємо, що
громадянину(-нці) ________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові )
після звільнення буде надано допомогу в прописці за вказаною
адресою (у разі неможливості - вказати конкретні причини відмови):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Начальник відділу (управління) _________________________
(звання, підпис, прізвище)

Додаток 3
до п.1.6 наказу Державного департаменту
України з питань виконання покарань,
Міністерства внутрішніх справ України і
Міністерства праці та соціальної
політики України від 29 червня 2000 р.
N 139/405/150

ШТАМП
ВИПРАВНО- Начальнику __________________________________________
ТРУДОВОЇ (найменування територіального органу
УСТАНОВИ __________________________________________
внутрішніх справ)

Повідомлення

"___"__________ 20__ року з ______________________________________
(найменування виправно-трудової установи)
звільняється ____________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення _________________________________________,
засуджений(-а) за ст. ______________ КК України до ________ років
позбавлення волі, раніше судимий(-а)____ разів, який (яка) буде
направлений (-а) до місця проживання за адресою: ________________
_________________________________________________________________.
(указати точну адресу)
Відомості про особу: _____________________________________________
(указати, чи є особливо небезпечним рецидивістом,
__________________________________________________________________
чи встановлено адміннагляд, висновок стосовно виправлення,
__________________________________________________________________
ставлення до вчиненого злочину тощо;
__________________________________________________________________
щодо неповнолітніх - наявність батьків, опікунів)
_________________________________________________________________.

Начальник установи ____________________________
(звання, підпис, прізвище)
__________________________________________________________________
лінія відрізу

ШТАМП ОРГАНУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ Начальнику ____________________________________
(найменування виправно-трудової установи)
_______________________________________________

Повідомлення

На ваш вих. N ________ від __________________ повідомляємо:
звільнений (-а) _________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
прибув(-ла) "___"__________ 20__ року до обраного місця проживання
за адресою: ______________________________________________________
(указати точну адресу прибулого(-ї)
__________________________________________________________________
або повідомити про неприбуття)
та прописаний(-а) "___"______________ 20__ р.

Працевлаштований(-а) ____________________________________________
(місце роботи, рід занять)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Начальник управління (відділу) ___________________________
(звання, підпис, прізвище)

Додаток 4
до п.1.7 наказу Державного департаменту
України з питань виконання покарань,
Міністерства внутрішніх справ України і
Міністерства праці та соціальної
політики України від 29 червня 2000 р.
N 139/405/150

ШТАМП
ВИХОВНО- Начальнику служби у справах неповнолітніх
ТРУДОВОЇ держадміністрації _______________________
КОЛОНІЇ
Повідомлення

"___"________ 20__ р. з ________________________ виховно-трудової
колонії ________________ області звільняється неповнолітній (-я)
_________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
який (яка) має намір проживати __________________________________
_________________________________________________________________
(указати точну адресу місця проживання батьків або осіб,
_________________________________________________________________
які їх замінюють)
та бажає працювати (навчатись) _________________________________.
_________________________________________________________________
(точне або ймовірне місце роботи чи навчання)

Окремі відомості про сироту або особу, яка позбавлена
батьківського піклування: ________________________________________
_________________________________________________________________.

На виконання ст.4 Закону України "Про органи і служби у
справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
прошу Вас надати підлітку допомогу в побутовому та трудовому
влаштуванні, про що повідомити адміністрацію ВТК.

Начальник установи __________________________
(звання, підпис, прізвище)
__________________________________________________________________
лінія відрізу

ШТАМП СЛУЖБИ
У СПРАВАХ Начальнику _____________________________________
НЕПОВНОЛІТНІХ (найменування виправно-трудової колонії)

Повідомлення

На ваш вих. N ________ від _______________ повідомляємо, що:
звільнений (-а) _________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
прибув (-ла) "___"___________ 20__ р. до обраного місця проживання
за адресою: ______________________________________________________
(указати точну адресу прибулого(-ї)
__________________________________________________________________
або повідомити про неприбуття)
та прописаний(-а) "___"____________ 20__ р.
Працевлаштований(-а) ____________________________________________
(місце роботи, рід занять)
_________________________________________________________________.

Начальник відділу (управління) ________________________
(звання, підпис, прізвище)

Додаток 5
до п.1.8 наказу Державного департаменту
України з питань виконання покарань,
Міністерства внутрішніх справ України і
Міністерства праці та соціальної
політики України від 29 червня 2000 р.
N 139/405/150

ШТАМП
ВИПРАВНО- Директору ______________________________________
ТРУДОВОЇ (найменування центру зайнятості
УСТАНОВИ ______________________________________
державної служби зайнятості населення)

Повідомлення

"___"________ 20__ р. з __________________________________________
(найменування установи)
звільняється ____________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
_________________________________________________________________,
який (яка) має намір проживати ___________________________________
(адреса місця проживання)
_________________________________________________________________.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про зайнятість
населення" прошу надати сприяння в його ( її ) працевлаштуванні.

Має робітничі професії: _____________________________________
_________________________________________________________________.

Начальник установи ____________________________
(підпис, прізвище)

Додаток 6
до п.1.10 наказу Державного департаменту
України з питань виконання покарань,
Міністерства внутрішніх справ України і
Міністерства праці та соціальної
політики України від 29 червня 2000 р.
N 139/405/150

Пам'ятка

Громадянину (-ці) __________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Згідно зі статтею 5 Закону України "Про зайнятість населення"
Ви маєте додаткові гарантії щодо працевлаштування.

Для розв'язання питання щодо свого працевлаштування Вам слід
звернутися до ____________________________________________________
(найменування міського, районного центру)
центру зайнятості за адресою: ____________________________________

Реєстрація громадян, які шукають роботу, здійснюється центром
зайнятості за наявності прописки та за умови пред'явлення паспорта
і трудової книжки (у разі її наявності).

При зверненні посилатися на наше повідомлення
від "___"_______ 20__ р. за N _____.

Бажаємо успіхів!

Адміністрація ________________________
(найменування установи)

Пам'ятку отримав _____________________
(підпис, дата)

Додаток 7
до п.1.14 наказу Державного департаменту
України з питань виконання покарань,
Міністерства внутрішніх справ України і
Міністерства праці та соціальної
політики України від 29 червня 2000 р.
N 139/405/150

ШТАМП
ВИПРАВНО- Начальнику ______________________________________
ТРУДОВОЇ (найменування територіального органу
УСТАНОВИ ______________________________________
внутрішніх справ)

Інформаційне повідомлення

"___"_________ 20__ р. з _________________________________________
(найменування виправно-трудової установи)
звільнився(-лася) ________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, дата народження,
_________________________________________________________________,
підстава звільнення)
засуджений (-а) за статтею __________________________ КК України,
який (яка) до обраного місця проживання не прибув (-ла).
Прошу перевірити його (її) можливе місцезнаходження за адресою:
__________________________________________________________________
(указати точну адресу)
та надати допомогу в документуванні та розв'язанні
соціально-побутових питань.

Про результати прошу поінформувати.

Начальник установи __________________________
(звання, підпис, прізвище)
__________________________________________________________________
лінія відрізу

ШТАМП ОРГАНУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ Начальнику _____________________________________
(найменування виправно-трудової установи)
_____________________________________

Повідомлення

На ваш вих. N _______ від "___ "_________ 20__ р. повідомляємо, що
звільнений (-а) _________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
прибув(-ла) "___" __________ 20__ р. до обраного місця проживання,
прописаний(-а) за адресою: ______________________________________
(указати точну адресу прибулого(-ї)
__________________________________________________________________
або повідомити про неприбуття)
та працевлаштований(-а) _________________________________________
(указати місце роботи)
_________________________________________________________________.

Начальник відділу (управління) __________________________
(звання, підпис, прізвище)
Форма входу
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Новини