Субота, 22.06.2024, 21:29
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

Про затвердження Положення 

про обласний центр соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

                        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 573  «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

                      1. Затвердити Положення про обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що додається.

 

                 2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження обласної державної адміністрації від 23.07.2012 № 506 «Про затвердження Положення про обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

 

         3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (О.Гладій).

 

             4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації І. Пасічняка.

 

 

 

 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                                       О.Гончарук

 
 

 Заступник голови

обласної державної адміністрації                                          І. Пасічняк

 

Заступник голови-керівник апарату

обласної державної адміністрації

 

 

Начальник юридичного відділу

обласної державної адміністрації

Я. Щепанський 

 

Директор обласного центру соціальних

служб для сім`ї, дітей та молоді                                    В. Стефанишин

 

Консультант сектору з протокольної

роботи загального відділу апарату

обласної державної адміністрації

Г. Костецька

 

Помічник заступника голови

обласної державної адміністрації                                        Г. Попадюк

 

 
 

                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядження

                                                       облдержадміністрації

                                                   від___________№___

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний центр соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді

 

1. Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Діяльність центру спрямовується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Загальним положенням.

4. Основними принципами діяльності центру є:

законність;

соціальна справедливість;

раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

5. Основними завданнями центру є:

забезпечення участі районних, міських центрів (далі-місцеві центри) у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

здійснення координації, контролю, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів; центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді (далі - заклади соціального обслуговування) щодо проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

організація та проведення семінарів та тренінгів;

забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, формування відповідального батьківства, запобігання випадкам вилучення дитини із сім’ї;

здійснення моніторингу за дотриманням державних стандартів соціальних послуг під час проведення місцевими центрами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

поширює інформацію про надання соціальних послуг та категорії осіб, які можуть їх отримати, та забезпечує такою інформацією місцеві центри і заклади соціального обслуговування;

бере участь у проведенні оцінки потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах; проводить аналіз потреб регіону в закладах соціального обслуговування та готує пропозиції щодо розвитку їх мережі;

узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно обліку наданих місцевими центрами та закладами соціального обслуговування соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді;

подає обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведеної соціальної роботи;

здійснює підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, за результатами якої готує рекомендацію службі у справах дітей, у тому числі психологічної мотивації та готовності щодо можливості взяти дитину;

проводить навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу, підтримки сприятливого психологічного стану батьків; проводить семінари та тренінги для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування та фахівців, залучених до соціальної роботи;

вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи; розробляє пропозиції та готує методичні рекомендації щодо вдосконалення технологій, форм і методів соціальної роботи, в тому числі щодо здійснення соціального супроводу сімей та профілактики сімейного неблагополуччя;

співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями.

7. Центр має право:

вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

8. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою обласної державної адміністрації за погодженням з Мінсоцполітики.

9. Директор центру:

 здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

 затверджує в установленому порядку структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатної чисельності, що затверджуються Мінсоцполітики;

 затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

 видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

 представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

 розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

 утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

 призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

 приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

10. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Центр надає послуги на безоплатній основі.

11. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

12. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальному органі Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

 

Адреса центру:

вул. М.Грушевського, 21

м. Івано-Франківськ

76000

 

Директор обласного центру

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                     Василь Стефанишин

Форма входу
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новини